Služby v prevenci rizik (BOZP)

Jako odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vám mohu nabídnout následující služby:

  • úvodní audit a povinné roční prověrky pracovišť
  • zhodnocení rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů
  • zpracování předpisů pro poskytování a evidenci OOPP
  • zpracování návrhu na zařazení zaměstnanců do kategorií
  • pomoc při řešení pracovních úrazů, zavedení knihy úrazů
  • spolupráce a účast při kontrolách inspektorátu práce a jiných institucí
  • zpracování směrnice BOZP pro provozování dopravy, skladování apod.
  • zpracování dalších předpisů BOZP dle typu organizace a požadavků zadavatele