Koordinace BOZP na staveništi

Jako odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Vám mohu nabídnout následující služby:

  • zpracování plánu BOZP na staveništi
  • ohlášení zahájení prací na příslušný OIP
  • plánování, organizování a řízení kontrolních dnů BOZP
  • koordinace v průběhu výstavby – řešení problematiky BOZP s dodavateli