Kompletní servis v oblasti bezpečnosti práce

Služby

Služby v prevenci rizik (BOZP)

Zaměřuji se na poradenství v oblasti identifikace a vyhodnocení rizik s návrhy na opatření k jejich minimalizaci nebo úplnému odstranění, problematiku pracovních podmínek a také pomoc při šetření pracovních úrazů a stanovení podmínek pro jejich eliminaci.

Koordinace BOZP na staveništi

Zajišťuji zpracování plánu BOZP na staveništi, ohlášení zahájení prací, plánování, organizaci a koordinaci v průběhu výstavby – řešení problematiky BOZP s dodavateli.

Služby v oblasti PO

V oblasti PO se zaměřuji na úvodní audit, kategorizaci požárního nebezpečí a provádění kontrol u firem zařazených do kategorie se zvýšeným, nebo vysokým požárním nebezpečím.

Školení zaměstnanců

Zajišťuji školení BOZP a PO v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé druhy firem. Zajistím také školení první pomoci, práce ve výškách a školení obluhy zdvihacích zařízení a manipulačních vozíků.

Pokud nějakou službu nebudete moci najít, nebo je Vám příjemnější vše řešit osobně, neváhejte a kontaktujte mě kontaktním formulářem, na emailu info@jvbozp.cz nebo mi zavolejte na +420 774 587 978.

O mně

Nabízím komplexní zajištění všech Vašich povinností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny práce a s tím související provádění odborných školení a revizí. Rozsah služeb vždy přizpůsobuji Vašim požadavkům, a to formou dlouhodobé smluvní nebo občasné či jednorázové spolupráce.

Zajišťuji provádění povinných kontrol a prohlídek osobou odborně způsobilou dle požadavků legislativy ČR přímo na vašem pracovišti, pobočce nebo staveništi.

Součástí poskytovaných služeb je rovněž jednání s orgány státního odborného dozoru. Mým cílem je dodávka služeb tzv. na klíč dle specifických potřeb zákazníka, a přispět tak k ochraně zdraví a životů osob, majetku a životního prostředí.