Služby v oblasti PO

Jako odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti požární ochrany Vám mohu nabídnout následující služby:

  • provedení vstupní požární prohlídky a ročních prohlídek pracovišť
  • začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí
  • vypracování specifické dokumentace požární ochrany (požární řád apod.)
  • zpracování požárně poplachové směrnice
  • zpracování požární knihy
  • zpracování evakuačního plánu (grafická i textová podoba)
  • dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek
  • zpracování dalších předpisů dle typu organizace a požadavků zadavatele