Školení zaměstnanců

Jako odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany Vám mohu nabídnout následující služby:

  • vstupní i opakovaná školení zaměstnanců
  • školení BOZP včetně profesního zaměření
  • školení PO vč. odborné přípravy požárních hlídek
  • školení první pomoci
  • školení práce ve výškách
  • další školení dle profesního zaměření

Dále nabízím následující služby:

  • školení obsluh motorových manipulačních vozíků, včetně vydání průkazu řidiče motorových manipulačních vozíků
  • školení obsluh zdvihacích zařízení a vazačů